Zaproszenie na Oxygenalia 2016

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie oraz Kapituła Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie oraz Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje po raz trzeci Międzynarodową Konferencję Naukową – Oxygenalia 2016 pokazującą kluczową rolę tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych, medycynie i przemyśle. To ważne, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, z udziałem polskich uczonych o światowej sławie oraz wybitnych naukowców zagranicznych odbywać się będzie w dniach 18-19 listopada bieżącego roku, w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Oblicza tlenu”. W roli wykładowców będziemy gościć w Krakowie wybitnych i uznanych na arenie międzynarodowej profesorów: Stanisława Penczka, Michaela Che, Aivarasa Kareiva, Janusza Skalskiego oraz Tomasza Guzika, Andrzeja Mackiewicza i Tadeusza Malińskiego, poprzednich laureatów Medalu Sapienti Sat naszego Stowarzyszenia, których wybitne osiągnięcia naukowe wytyczają kierunki badań i zmieniają charakter współczesnej nauki i medycyny, przynosząc zaszczyt dla naszego kraju.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do udziału w tegorocznej konferencji Oxygenalia 2016.