Sponsorzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Breviter
Netzch
Krakowskie Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego