Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego , Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego

Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego , Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego z siedzibą w Poznaniu zaczęło swoją działalność od stworzenia w 2010r. Kapituły medalu wymienionych uczonych. Idea stworzenia zrodziła się w głowie Pawła Olejniczaka – znanego przedsiębiorcy wielkopolskiego i działacza charytatywnego.

Swoim pomysłem zainteresował on b. wicewojewodę wielkopolskiego Jerzego Błoszyka , który włączył się intensywnie w organizacyjne działania założycielskie.

Twórcom Stowarzyszenia przyświecają dwa główne cele, a mianowicie przypomnienie szerszej części społeczeństwa o wybitnych naukowcach i uczonych stanowiących przecież ścisłą światową czołówkę wynalazców i odkrywców. Ich podobizny zostały umieszczone na awersie medalu wykonanego ze srebra.

Drugim głównym celem jest uhonorowanie osób za wybitne osiągnięcia związane z zastosowaniem głównie tlenu i jego związków na polu nauki, medycyny, przemysłu i sportu.

Do grona członków Kapituły weszło oprócz twórców, Kolegium Rektorów miasta Poznania oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Pracom Kapituły przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

Dnia 19 listopada 2010r. odbyła się pierwsza Ceremonia Wręczenia Medali Laureatom Kapituły im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Wyróżnienia otrzymali prof. dr hab. Tadeusz Maliński – Uniwersytet Ohio (USA) – światowej sławy badacz zastosowań tlenku azotu wg najnowszych osiągnięć nanotechnologii; prof. Jan Zieliński – wybitny pulmonolog, pionier wdrożenia leczenia domowego tlenem; Michael Posey – amerykański inżynier-konstruktor, twórca projektu przenośnego koncentratora tlenu oraz prof. Witold Młynarczyk – wybitny pulmonolog, zasłużony szczególnie dla regionu Wielkopolski.

Od roku 2012 medale SAPIENTI SAT Stowarzyszenia są wręczane wybitnym uczonym, wynalazcom i odkrywcom podczas ceremonii inauguracyjnych międzynarodowych konferencji naukowych OXYGENALIA. Do grona laureatów dołączyli:
– w 2012 roku prof. dr hab. Maria Siemionow (chirurg, transplantolog), prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak (elektrochemik), prof. dr hab. Tadeusz Sarna (biofizyk) prof. dr hab. Adam Bieleński (chemik) oraz Gerhard Haux konstruktor i producent komór hiperbarycznych,
– w 2014 roku prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz (onkolog), prof. dr hab. Michael Giersig (fizyk), prof. dr hab. Robert H. Bartlett (twórca metody ECMO), prof. dr hab. Tomasz Guzik (immunolog), dr Andrzej Sosnowski (kardiochirurg) i prof. dr hab. Jan Oleszkiewicz (inżynier środowiska).

W roku 2014 do organizacji Oxygenaliów aktywnie włączył się Uniwersytet Wileński, w którym przed laty Jędrzej Śniadecki ogłaszał swoje osiągnięcia naukowe.

 

Więcej informacji na so2w.com.pl