Formularz rejestracyjny

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto: :
Wydział Chemii UJ, Ingardena 3, 30-060 Kraków
VAT Number: PL6750002236
Bank name: PEKAO SA O/Kraków
Bank address: ul. Juliana Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków
IBAN: PL18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
SWIFT Code: PKOPPLPW
Tytuł wpłaty: Oxygenalia_Imię_Nazwisko

Opłata konferencyjna:

  • 1 osoba – 350 zł
  • grupy liczącej 3-4 osoby – 290 zł od osoby,
  • grupy liczącej 5 lub więcej osób – 240 zł od osoby,

(każda osoba z grupy rejestruje się indywidualnie, a w opłacie konferencyjnej należy wskazać nazwiska osób, za które została uiszczona opłata).

Termin zakończenia przyjmowania abstraktów został przedłużony do 22 października br.

Streszczenia (wykładów i prezentacji posterowych), nadesłane przez uczestników konferencji Oxygenalia 2016 zostaną wydrukowane w postaci materiałów konferencyjnych.

Manuskrypty streszczeń powinny być przygotowane zgodnie z poniższą instrukcją

Materiały z konferencji będą przygotowane w języku angielskim prosimy więc o ich przygotowanie w języku angielskim, zgodnie z formatką


Formatka streszczenia do pobrania – eng

Dołączony do wiadomości plik powinien być zatytułowany w następujący sposób: Imię_Nazwisko.doc (np.Kazimierz_Nowak.doc); w przypadku zgłoszenia większej liczby komunikatów (np. Kazimierz_Nowak1.doc, Kazimierz_Nowak2.doc).
Dziękujemy za dostosowanie się do wskazówek edytorskich.