Program konferencji

 Rejestracja uczestników

od godz. 8:00,  Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gronostajowa 7

18.11.2016

Miejsce obrad: Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gronostajowa 7,

   9.00-11.30 Otwarcie konferencji
  Sala P0.1.1, Wręczenie medali SAPIENTI SAT Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego
WP-1 Prof. Stanisław Penczek, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
„Why polymers built over oxygen atoms are so much important?”
WP-2 Prof. Michel Che, University of Paris VI: Pierre et Marie Curie, Paris
„Oxygen at the crossroads of chemistry”
 WP-3 Prof. Witold Szyfter, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
”The role of oxygen in the etiology of deafness” 
SG-1 11.30-12.00 Gość specjalny – prof. Tadeusz Maliński , Ohio University, Athens
„Life with an oxygen deficiency”
SG-2 12.00-12.30 Gość specjalny – prof. Janusz Skalski ,Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„The role of hypothermia in the terapeutic management of congenital heart defects in children ”

 

Przerwa kawowo-obiadowa:12.30-13.30

 

Sekcja chemiczna 

Miejsce obrad:P0.1.1, Przewodniczący sekcji:  Wiesław Stręk

WS-C1 13.30-14.00 Prof.Fabio Piccinelli, Prof.Marco Bettinelli , University of Verona, Verona
„Oxygen-based materials as hosts for luminescent ions for light emission applications”
WS-C2 14.00-14.30 Prof. Bronisław Marciniak , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Photooxidation of sulfur-containing peptides and their model compounds”
WS-C3 14.30-15.00 Prof. Kentaro Fujii , Japan Atomic Energy Agency
„Roles of Oxygen for Inducing DNA Strand Breakages by Ionizing Radiation”
WS-C4 15.00-15.30 Prof. Leszek Fiedor , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Carotenoids – not always so good. The mechanisms of their pro-oxidant activity”

 

Przerwa kawowa:15.30-16.00

 

Miejsce obrad:P0.1.1, Przewodniczący sekcji:  Bronisław Marciniak

WS-C5 16.00-16.30 Prof. Gűnther Meinrath , Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg
„The ozone hole: a forward Review ”
WS-C6 16.30-17.00 Prof. Stefan Lis , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Importance of oxygen and water in luminescence spectroscopy, merits and drawbacks ”
WS-C7 17.00-17.30 Prof. Zbigniew Sojka , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„Heterogeneous activation of oxygen”

 

Bankiet: 19.00 (Hotel Sympozjum)

 

Sekcja biologiczno-medyczno-środowiskowa

Miejsce obrad:P0.1, Przewodniczący sekcji:  Michael Giersig

WS-BM1 13.30-14.00 Prof. Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
“Hypoxia as a tool and target for treatment of ischemic tissue damage”
WS-BM2 14.00-14.30 Prof. Friedemann Kiefer, Max-Planck Institute for Molecular Biomedicine, Münster
„A fresh attempt to look at hypoxia with genetically encoded reporters”
WS-BM3 14.30-15.00 Prof. Claudine Kieda, CBM, CNRS, Orléans
„Fighting the hypoxic stress in cancer to restore the antitumor immune response”
WS-BM4 15.00-15.30 Prof. Hozumi Motohashi, Tohoku University, Sendai
„KEAP1-NRF2 system in stress response and cancer malignancy”

 

Przerwa kawowa:15.30-16.00

 

Miejsce obrad:P0.1, Przewodniczący sekcji:  Józef Dulak

WS-BM5 16.00-16.30 Prof. Michael Giersig, Freie Universität Berlin, Berlin
„Reactive oxygen species and its application in the protection or cell killing”
WS-BM6 16.30-17.00 Prof. Constantino Balestra, Université Libre de Bruxelles, Brussels
„The Normobaric Oxygen Paradox: from Breath-hold diving to patient bed”

 

Bankiet: 19.00 (Hotel Sympozjum)

 

19.11.2016

Miejsce obrad: Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gronostajowa 7 ,

WP-4 9.00-10.00 Prof. Aivaras Kareiva, Vilnius University, Vilnius
„Importance of Oxygen Nonstoichiometry on the Properties of Inorganic Compounds”
WP-5 Dr Zdzisław Sićko, Dr hab. Jacek Kot, Gdański Uniwersytet Medyczny
„Hyperbaric Oxygen Therapy”
SG-3 10.00-10.30 Gość specjalny – prof. Andrzej Mackiewicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
„Faces of oxygen and cancer”

 

Przerwa kawowa:10.30-11.00

 

Sekcja chemiczna

Miejsce obrad:P0.1.1, Przewodniczący sekcji:  Grażyna Stochel

WS-C8 11.00-11.30 Prof. Francois Beguin, Politechnika Poznańska
„Safe hybrid capacitors with oxygen based compounds”
WS-C9 11.30-12.00 Prof. Luis G. Arnaut, University of Coimbra, Coimbra
„Oxidative stress in cells – mechanisms of generation and reaction”
WS-C10 12.00-12.30 Prof. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska
„Different faces of oxygen in electrochemical energy systems”

 

Przerwa obiadowa:12.30-13.30

 

Miejsce obrad:P0.1.1, Przewodniczący sekcji:  Elżbieta Frąckowiak

WS-C11 13.30-14.00 Prof. Janusz Olejnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
„Climate change – global oxygen issue”
WS-C12 14.00-14.30 Prof. Rimantas Ramanauskas, Vilnius University, Vilnius
„Active corrosion protection of metals by oxygen containing conversion films”

 

Przerwa kawowa i sesja posterowa:14.30-15.30

Podsumowanie konferencji:15.45

 

Sekcja biologiczno-medyczno-środowiskowa

Miejsce obrad:P0.1, Przewodniczący sekcji:  Witold Szyfter

WS-BM7 11.00-11.30 Prof. Tomasz Guzik, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
„NADPH oxidases in vascular pathology”
WS-BM8 11.30-12.00 Prof. Przemysław Wojtaszek, dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, prof. Jolanta Floryszak-Wieczorek, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań University of Life Sciences
„NO- dependent stress imprint in plants”
WS-BM9 12.00-12.30 Prof. Marek Jemielity, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
„Heart transplantation or mechanical circulatory support? – How to restore oxygen consumption in the best way”

 

Przerwa obiadowa:12.30-13.30

 

Miejsce obrad:P0.1, Przewodniczący sekcji:  Claudine Kieda

WS-BM10 13.30-14.00 Prof. Wiesław Stręk, Dr Anna Łukowiak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
„Antibacterial photodynamic therapy – nanomaterials generating singlet oxygen”
WS-BM11 14.00-14.30 Dr hab. Jacek Kot, Gdański Uniwersytet Medyczny
„Oxygen in Diving”

 

Przerwa kawowa i sesja posterowa:14.30-15.30

Podsumowanie konferencji:15.45

 

Sesja posterowa:
Postery należy rozwiesić w sobotę rano. W czasie trwania obrad i w przerwach między obradami komisja wybierze 2 najlepsze postery (po jednym dla każdej sekcji) spośród zaprezentowanych. Podczas zakończenia obrad, około godziny 15.45, nastąpi podsumowanie konferencji i wręczenie nagród dla autorów najlepszych posterów.