Organizatorzy

Patronat Honorowy:

 • Jarosław Gowin – Wicepremier/Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Honorowy:

 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • prof. Jacek Majchrowski – Prezydent miasta Krakowa
 • Prof. Andrzej Lesicki – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Prof. Artūras Žukauskas – Rektor Uniwersytetu Wileńskiego
 • Prof. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komitet Naukowy:

 • Prof. Stefan Lis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przewodniczący
 • Prof. Józef Dulak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Elżbieta Frąckowiak (Politechnika Poznańska)
 • Prof. Michael Giersig (Freie Uniwersitat, Berlin, Germany)
 • Prof. Tomasz Guzik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Marek Jemielity (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Prof. Aivaras Kareiva (Vilnius University, Lithuania)
 • Dr hab. Jacek Kot (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Prof. Andrzej Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Prof. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Tadeusz Maliński (Ohio University, Athens, USA)
 • Prof. Bronisław Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Guenther Meinrath (RER Passau, Bergakademie Freiberg, Germany)
 • Prof. Janusz Olejnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Prof. Stanisław Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi)
 • Prof. Zbigniew Sojka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Grażyna Stochel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu)
 • Prof. Janusz Szklarzewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Witold Szyfter (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Prof. Przemysław Wojtaszek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet Organizacyjny:

 • Stefan Lis (przewodniczący)
 • Paweł Olejniczak (przewodniczący)
 • Grażyna Stochel (wice-przewodniczący)
 • Zbigniew Sojka
 • Janusz Szklarzewicz
 • Zbigniew Hnatejko (sekretarz)
 • Wojciech Macyk (sekretarz)
 • Antoni Guliński
 • Dorota Kwiatek
 • Alicja Rafalska-Łasocha
 • Marcin Runowski
 • Agnieszka Kyzioł
 • Joanna Kuncewicz