Kontakt

Przewodniczący konferencji: Stefan Lis
e-mail: blis@amu.edu.pl

Przewodniczący konferencji: Paweł Olejniczak
e-mail: kapitula.o2@interia.pl

Wice-przewodniczący konferencji: Grażyna Stochel
e-mail: grazyna.stochel@uj.edu.pl

Sekretarz konferencji: Zbigniew Hnatejko
Tel. 61 829 13 47
e-mail: zbychuh@amu.edu.pl

Sekretarz konferencji: Wojciech Macyk
Tel. 12 6632222
e-mail: macyk@chemia.uj.edu.pl